ALPINISTIČNI KLUB ČRNA NA KOROŠKEM

JAVORJE 8a

SI-2393 Črna na Koroškem

Matična številka: 1120573000

Davčna številka: 54087236

Transakcijski račun: SI56 0247 0008 9195 795 Nova Ljubljanska banka d.d.

ZAKONITI ZASTOPNIK: ANDREJ JEŽ, PREDSEDNIK KLUBA

TELEFONSKA ŠTEVILKA: 040 538 170

www.akcrna.si

info.akcrna@gmail.com